X

To je Zavod BIG.

Pri rušenju zakoreninjenih paradigem misel nikoli ne more biti preveč drzna, prav kriza pa je pogosto tisto prelomno obdobje zgodovine, ko se novo sploh zna in zmore boleče izviti iz starega. Kdor hoče danes misliti prihodnost, mora znati misliti zgodovinsko. Zato Zavod Big skupaj s svojimi partnerji ter prijatelji razmišlja in deluje v povezavi družbenih ter naravoslovnih ved, globalnega gospodarskega razvoja in usode posameznika.

Če je ravno (po)etično izkustvo umetnosti tisto, ki lahko do temelja pretrese posameznikov pogled na življenje, tedaj so kulturne in kreativne industrije sposobne to izkušnjo novega kolektivizirati, jo vključiti v naš vsakdan in oblikovati novo izkušnjo velike slike kreativnega ekosistema. Zavod Big s svojimi aktivnostmi spodbuja oblikovalsko mišljenje in procese, ki privedejo do boljših storitev ter lepših izdelkov, zato gre z roko v roki z mišljenjem prihodnosti kot vztrajnim izumljanjem boljše sedanjosti.

Kontakt

Zavod Big
Dunajska cesta 123
1000 Ljubljana

+386 (0)1 431 22 22
info@zavodbig.si

X

Zgodbe,
ustvarjene iz lesa.

Revija Lesarski utrip je strokovno - informativna revija za sodobnega lesarja. Spremlja dogajanje v industriji in obrti, raziskuje vsa področja predelave in uporabe lesa, piše o tržno zanimivih izdelkih, novih tehnologijah in orodjih, izpostavlja ljudi, znanje in izkušnje ter dviguje nivo lesarskega znanja v Sloveniji. Revija posebno pozornost posveča leseni gradnji in uporabi lesa v vsakdanjem življenju.

www.lesarskiutrip.com
X

Za nove razsežnosti bivanja.

Vodilna slovenska arhitekturna publikacija, izhaja vse od leta 1999, namenjena višanju splošne bivalne kulture. Usmerjena je v objavljanje projektov družinskih hiš, interierjev, razmislekov o arhitekturi in intervjujev priznanih ustvarjalcev. Nagovarja arhitekte, projektante, izvajalce, investitorje ter ciljno javnost z izoblikovanim okusom in visokimi estetskimi merili.

www.revijahise.com
X

Danes arhitektura, jutri način življenja.

Mednarodna konferenca, na kateri se v družbi velikih mojstrov arhitekture zazremo v bistvo naše obrti in spregovorimo o najvidnejših arhitekturnih dosežkih ter presežkih. Tistih, ki bodo spremenili svet in tistih, ki bodo zaznamovali našo prihodnost bivanja.

www.bigarhitektura.com
www.big-architecture.com
X

Promocija in povezovanje slovenskega lesarstva.

Kreativni center za les Slovenije je namenjen promociji slovenskega lesarstva, pospeševanju prodaje, izobraževanju in proaktivnemu povezovanju deležnikov znotraj lesne verige in s kreativnimi industrijami, vse z namenom doseganja večje konkurenčnosti in gospodarske učinkovitosti panoge. Ustanovitelj Kreativnega centra za les je Design center Slovenije.

www.kcls.si
X

Ljubo doma, hiše sveta.

Celomesečna razstava 50 najlepših hiš z vsega sveta na Kongresnem trgu je ena najbolj obiskanih razstav na prostem v Ljubljani. Na izviren način predstavljeni projekti so zgled vrhunskih arhitekturnih rešitev, ki strokovno in laično javnost opozarjajo na pomen kakovostne gradnje v različnih geografskih, socioloških ter ekonomskih okoljih. Otoritev razstave bo spremljala podelitev nagrad Hiše Awards in predavanja pod skupnim imenom Oder 180°.

X

Vodilna platforma
ustvarjalnih industrij.

Več kot deset let zapored vsak oktober v prestolnici zaznamuje oblikovanje. Mesec oblikovanja je nepogrešljiva množica dogodkov, ki raziskuje, vrednoti in rešuje bivanjske probleme, povezuje ustvarjalce in poslovna okolja ter spodbuja interdisciplinarni dialog. Na mapi prihodnosti lahko Ljubljana kot domicil Meseca oblikovanja in svojevrsten “kreativni hub” zasede pomembno vozliščno mesto kot mesto prihodnosti z ravno pravo mero trajnostnega zavedanja, multikulturne dialoške tradicije, zelene samooskrbe, obvladljivih razdalj in velikopoteznih urbanih načrtov.

www.mesecoblikovanja.com
www.monthofdesign.com
X

V mestu se dogaja.

Mesto oblikovanja je vzporedno mesto, mesto v senci, pop-up mesto, ki se odziva na globalne izzive in problematiko mest, odkriva moči in priložnosti majhnega ​ter z boljšimi rešitvami Slovenijo postavlja ob bok najboljšim. Je mesto ko-kreacije, skupnega razvoja in interdisciplinarnosti za vse, ki spremljajo svetovne trende, razmišljajo ​ter ustvarjajo, ki slutijo, čutijo, delajo, živijo za boljšo Slovenijo, ki ne čakajo, da se jim prihodnost zgodi.

www.mestooblikovanja.com
X

Prihodnost, ideje, vizije in povezovanje v glavnih vlogah.

Design Center Slovenije v Mestu oblikovanja Slovenija je namenjen povezovanju in promociji kreativnega potenciala Slovenije z namenom večje gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti družbe kot celote.

www.dcslo.si
f BIG
HIŠE
MESEC
OBLIKOVANJA
BIG
ARHITEKTURA
MESTO
OBLIKOVANJA
HIŠE
SVETA
DESIGN CENTER SLOVENIJE
KREATIVNI CENTER ZA LES
LESARSKI
UTRIP

Nešteto delcev gradi veliko sliko.

Prav vsi so neodvisni in obenem neločljivo
povezani. Privlačijo jih sile neomajne ustvarjalnosti, močnejše od pritiskov današnjega prostora
in časa. So ključni gradniki domačega
kreativnega ekosistema, ki neustavljivo krožijo
okoli svojega jedra. Svojega prvinskega poslanstva. Dotakniti se slehernega posameznika
tukaj, zdaj in za vedno.